Jag går kurs i höst och kan sedan erbjuda ytterligare behandlingsalternativ.

Revolving®️ - Myofasciell behandling

Denna strukturella myofasciella massage upplevs som mycket behaglig samtidigt som den effektivt löser upp spänningar i kroppen.

Uttrycket myofasciell syftar på myo= muskel + fascia= hinna, i.e muskelhinna.

Revolvingbehandling ökar muskelhinnornas flexibilitet och tillåter därmed musklerna att arbeta till sin fulla potential. 

För information Revolving.se