Barn & ungdom

Många barn och ungdomar är i dag stressade, mår psykiskt dåligt eller går i genom jobbiga perioder. Har hög press på sig från skolan och omgivningen, men framför allt höga krav på sig själva. 

Taktil behandling, avslappningsmassage, är en mjuk beröring i syfte att minska stress, rädsla, aggressivitet, ångest eller depression.

Positiva effekter av behandlingen har påvisats bla om man är stressad, orolig eller utbränd. 

Rygg, nacke, axlar, skalp masseras för avslappning, Ej djupgående i muskler!

Barn och ungdomar (fr 8 år)